Huisreglement

Inleiding

De Stichting heeft is 2018 naar een loods in Doesburg verhuisd, voor het stallen, werken en reparatie aan uw Klassieker hebben we regels. Zie het huishoudelijk regelement

Veiligheid

De Hal is beveiligd middels cameras en met een verklikkeralarmsysteem, dit is een stil alarm.

Van alle automobielen in de hal is de massaonderbreker los en/of de sleutels in het sleutelkastje.
Bij gestalde automobielen zijn de accupolen los, dan wel de massaonderbreker losgedraaid.

Bij werkzaamheden onder de wagen dient altijd te gebeuren met minimaal twee mensen in de hal.

Artikel 1. Algemeen

Teneinde het onderhoud, reparatie, restauratie en waardebepaling van klassieke automobielen in de regio Arnhem mogelijk te maken en bijeenkomsten te organiseren, wordt de hal beschikbaar gesteld aan:
- Deelnemers
- Passanten *
- Donateurs *
- Technische keurmeesters *
- Monteurs
- Klassieker clubs* tegen vergoeding
- Derden, zulks ter beoordeling van het bestuur
* = onder begeleiding

Artikel 2

In de hal zijn 7 werkplekken, te verdelen onder de deelnemers. Er kan gebruik worden gemaakt van de voorzieningen en gereedschappen zoals;
- Perslucht (Gele trommel)
- Straalkast
- Special Tools
- 220 volt (blauwe trommel)
- 360 volt (hier werken verschillende apparaten op)
- Diverse elektrische voorzieningen, zoals bedrading, verlichting, contact dozen
- Gas gestookte hete luchtkachel

Artikel 3

De Stichting heeft in eigendom diverse roerende en nagelvaste gebruiksartikelen, welke in de hal zijn geplaatst te weten:

- 2 x brug (4-koloms en 2-koloms)
- Bandenlichter
- Lier systeem met tandemasser autoambulance met kenteken
- Straalkast
- Diverse kasten en opbergruimtes
- Drietal werkbanken met opslag
- Elektrische lier
- Vuile olie bak
- Gereedschap set algemeen en specifiek
- Alarmsysteem
- Gereedschappen en werktuigen
- diverse smeermiddelen, olie en reinigingsmiddelen

Deze artikelen staan de deelnemers en het bestuur ter beschikking, onder de voorwaarde dat hier zorgzaam mee wordt omgegaan en defecten of vermissingen terstond aan het bestuur en/of de beheerder wordt gemeld.
De deelnemers, rittenkaart houders en passanten betalen huur, respectievelijk een borg, zoals omschreven in bijlage 1 Exploitatieplan
Donateurs mogen per maand 3 uur in de hal of op de brug werkzaamheden verrichten, met eigen gereedschap.(deze uren kunnen niet worden opgespaard)

Artikel 4

4.1

De stichting kent een bestuur van, minimaal 3 leden en maximaal 4 leden en 2 adviseurs/toezichthouders
Het bestuur bij aanvang van de Stichting op 1 januari 2011 bestaat uit:
- E.S.G. van der Zee, voorzitter//beheerder 1
- R. Rosmulder, lid algemeen
- T. Lemmens, technische zaken
- Beheerder hal Cees Smidt
- Webbeheerder LOGICAS Casper van Meuwen

4.2 Bestuur

Leden van het bestuur zijn bij oprichting aangesteld voor onbepaalde tijd
Als een bestuurslid zijn functie wil neerleggen, wordt er vanuit de deelnemers en/of derden, door het zittende bestuur een voorstel gedaan tot opvolging.
Bestuursleden kunnen alleen worden benoemd/aftreden op de Algemene Deelnemersvergadering welke jaarlijks 1 of 2 keer wordt uitgeschreven.

4.3 Aantal

De stichting heeft actieve deelnemers en/of sleutelaars, deze hebben stemrecht
Donateurs en passanten worden hier niet toe gerekend.

4.4 Deelnemers

Men kan deelnemer worden door een stalling en/of sleutelcontract af te sluiten met de SBKArnhem en na toestemming van het bestuur
Indien u de overeenkomst ondertekent gaat u akkoord met de statuten en het Reglement van orde.
Men is deelnemer als aan de financiƫle verplichting is voldaan, en eindigt als bij het verlopen van de overeenkomst als geen verlenging is aangevraagd, dan wel door ontbinding door een beslissing van het bestuur.
Het deelnemerschap is voor minimaal 6 maanden en maximaal 12 maanden, dit kan automatisch worden verlengd.

4.5 Stalling & werkplekken

6 (zes) van de deelnemers kunnen hun automobiel stallen, op door het bestuur/beheerder aangewezen plekken 1 t/m 6
4 (vier) onder de opslagvloer, hier kan geen reparatie /onderhoud worden verricht en 2 (twee) restauratie-stalling plaatsen, waar reparatie/onderhoud/werkzaamheden kan worden uitgevoerd
Zie bijlage 2 (twee) Indeling hal.

Voor 6 deelnemers/sleutelaars zijn werkplekken beschikbaar, voorzien van elektra, licht en sommigen met drukaansluiting voor pneumatisch gereedschap.
De werkplek mag door de deelnemer worden voorzien van een afsluitbare hangkast en/of afsluitbare gereedschapskist, dan wel door de Stichting ter beschikking gestelde kasten en/of bergruimte.
Een werkplek voor schone montage is op de verdieping aangelegd montage werkzaamheden aan motoren, versnellingsbakken, achterassen, overdrives en dergelijke.

4.6 Bespreken brug of sleutelplek

De deelnemers, sleutelaars & rittenkaart houders kunnen via de site brugtijd bespreken, voor blokken van 3 uur Het bestuur heeft de eindverantwoordelijkheid en beslist over de toewijzing van de bruggen bij voorkomende gevallen.

4.7 Bloktijden

Het bestuur heeft het recht om blokken in het weekeinde en/of door de week te blokkeren ten bate van passanten, technische onderwijs, evenementen of andere dwingende reden.

4.8

Artikel 5

5.1

Het is deelnemers toegestaan eigen gereedschappen mee te nemen, dan wel op te slaan in/bij/op de toegewezen werkplek, op ordentelijke wijze.
Boven de werkplek is ruimte voor beperkte opslag, extra opslag is (indien beschikbaar) tegen meerprijs aan te vragen

5.2 Gereedschap

De stichting stelt deelnemers gereedschap en speciaal gereedschap, ter beschikking en/of technische hulp. Als dit gebeurt kan ook deskundige begeleiding noodzakelijk worden geacht, ter beoordeling aan de beheerder/bestuur. Altijd dienen 2 personen in de hal aanwezig te zijn.

Artikel 6

Van de deelnemers wordt verwacht dat ze de werkplek, de brug en of andere gebruiksartikelen na gebruik opruimen en netjes achterlaten, zodat andere deelnemers hier geen hinder van ondervinden. Zie Reglement van orde
Het bestuur zal toezien op de orde en netheid van de werkplekken in de hal en in het algemeen.
Bij niet naleven van dit reglement kan het bestuur overgaan tot het geven van een waarschuwing, boete of het ontnemen van deelnemerschap.

Artikel 7

In de hal is ruimte gereserveerd voor 6 (zes) automobielen, voor stalling volgens contract

Artikel 8

De Stichting adviseert de eigenaren van de automobielen in de hal, een verzekering casco all-risk of brand diefstal af te sluiten, tevens zal waardebepaling van automobielen van deelnemers worden gestimuleerd.

Artikel 9

9.1

De Stichting accepteert geen enkele verantwoordelijkheid, voor enige schade toegebracht aan de gestalde automobielen of eigendommen van deelnemers, sleutelaars of derden in de hal.
Met het plaatsten van de handtekening onder de huur/sleutel overeenkomst gaat de deelnemer akkoord met de Statuten en Regelementen van de SBKA en met hetgeen hierin vermeld is.

Artikel 10

Tegen een beslissing van het bestuur kan beroep worden aangetekend, zoals geregeld in de statuten.