Reglement v orde

Artikel 1

1.1

Onder constructie

1.2

Onder constructie

1.3

Onder constructie

1.4

De laatste deelnemer/bestuurslid is tevens verantwoordelijk voor het uitdoen van de kachel, doven van alle lichten en nalopen van de hal en het activeren van het alarm. NB na 18.00 uur moet het buitenhek altijd worden dicht gedaan.

Artikel 2

2.1

Iedere deelnemer is verantwoordelijk voor zijn werkplek en /of stallingsplaats en/of automobiel, de Stichting aanvaard geen aansprakelijkheid voor uw automobiel en / of uw gereedschappen. Wel adviseren wij u de wagen, minimaal, tegen brand en of diefstal te verzekeren.

2.2

Het gebruik van de 2 bruggen wordt geregeld via een rooster op internet, vanaf twee weken van te voren kunt u bespreken, deelnemers krijgen een toegangscode.

2.3

U dient zich stipt te houden aan de besproken tijden op de beide bruggen, ruim op tijd dient u op te ruimen en de brug vrij te maken. Aanwijzingen van het bestuur dient u ten alle tijden op te volgen.

2.4

Het is deelnemers uitsluitend toegestaan om werkzaamheden aan de bij de SBKA geregistreerde automobielen te werken. Uitzondering kan in zeldzame gevallen worden verkregen na tijdig verzoek aan en instemming van het bestuur.

2.5

Derden/passanten dienen altijd van te voren te worden gemeld aan het bestuur en ingeschreven worden, borg (50 euro) wordt vooruit contant voldaan.

Artikel 3

3.1

De shop/ winkel/ onderdelenvoorziening is in beheer van het bestuur en geopend op door het bestuur op internet kenbaar gemaakte tijden.

3.2

Gekochte artikelen worden direct /contant afgerekend, met de aanwezige beheerder of bestuurslid, prijzen zijn inclusief BTW, prijslijst wordt op de internetsite gepubliceerd en bijgehouden.

3.3

In de hal hangt een publicator voor mededelingen.

3.4

Advertenties te koop/gezocht Deelnemers kunnen hun advertentie aanbrengen op de publicator.

3.5

Deelnemers mogen eigen onderdelen, smeermiddelen en gereedschap meenemen en gebruiken in de hal, mits de afgewerkte olie en oliefilters zelf worden afgevoerd.
Ander afval wordt opgeruimd en in de daartoe bestemde afvalbakken gedeponeerd

3.6

Opslag van artikelen, buiten de werkplek is niet mogelijk.

3.7

Opslag van onderdelen is beperkt mogelijk, in overleg met de beheerder of het bestuur.
Hier kan een vergoeding voor worden gevraagd.

Artikel 4

4.1

De beheerder of een van de bestuursleden kan u, indien gewenst, gereedschappen van de SBKA in bruikleen geven.
Hiervoor is een borg en huur verschuldigd. Prijs lijst wordt gepubliceerd op de internetsite en een recente uitdraai is in de hal aanwezig.

4.2

Speciaal gereedschap is uitsluitend verkrijgbaar onder begeleiding van een bestuurslid of monteur.

4.3

Schade aan gereedschappen of materiaal breuk dient terstond te worden gemeld, indien dit door onoordeelkundig of verkeerd gebruik is ontstaan kan uw borg worden ingehouden of een vergoeding worden gevraagd.

Artikel 5

5.1

Open vuur, vluchtige(licht ontvlambare) stoffen, of het vernevelen of spuiten van verf/tectyl is verboden in de hal. Het kwasten van kleine hoeveelheden verf of het gebruik van een tectyl spuitbus is toegestaan.
Evenmin mag u benzine/diesel/jerrycans met brandstof in de hal opslaan, uitgezonderd de brandstof in uw automobiel. Stel u op de hoogte van de plaats waar blusmiddelen zijn opgeslagen of opgehangen.

5.3

Bij het werken op een van de bruggen, dienen er tenminste 2 (twee) personen in de hal aanwezig te zijn. Bij het werken onder de auto dienen ALTIJD kriksteunen te worden geplaatst.

5.4

Proefdraaien in de hal is verboden, tenzij een afvoerslang kan worden gebruikt

5.5

In de hal mogenn geen grote objecten worden geschuurd, gemorste vloeistoffen dienen terstond te worden opgeruimd, of grit over te worden uitgestrooid

5.6

Afgewerkte olie, remolie, verfresten en andere afvalvloeistoffen dient door de deelnemer zelf te worden afgevoerd . Er zijn geen containers voor beschikbaar.

5.7

Iedere deelnemer is medeverantwoordelijk voor de orde en netheid van de hal en de directe omgeving.

5.8

Het is verboden om in de hal, of de nabije omgeving te roken.

Artikel 6

6.1

Men wordt te allen tijde geacht normale fatsoen en omgangsregels te betrachten, de SBKArnhem streeft een goede onderlinge verhouding en plezier tijdens het werken na.
Met nadruk wordt gesteld dat elkaar helpen en steunen waar nodig, zeer op prijs wordt gesteld.
Dit geldt ook voor de diverse onderhoud, bouw, opruim en herstelwerkzaamheden in en rond de hal.
In voorkomende gevallen zal het bestuur, bij overtreding, deelnemer(s) ter verantwoording roepen en bij ontoelaatbaar gedrag het contract per direct kunnen beƫindigen en de toegang tot de hal ontzeggen.
De SBKA is een besloten Stichting en het staat iedere deelnemer vrij onbekenden de toegang tot de hal te ontzeggen of vriendelijk te vragen te vertrekken.

Aldus opgemaakt op te Arnhem op 1 januari 2012

E.S.G. van der Zee, voorzitter

R. Rosmulder secretaris G. Soeteman technische zaken